Mladí hasiči Brno-Jundrov

  
 
 

Kolektiv mladých hasičů funguje v Brně-Jundrově od roku 2010. Reorganizací prošel v roce 2015, kdy si skupinu převzala pod patronát zásahová jednotka SDH Brno-Jundrov.

Věkové složení skupiny:

1.  mladších žáci (6-10 let)

2.  starší žáci  (11-15let)

3.  dorostenci (15-19let).

Na schůzkách mladí hasiči trénují požární útok (spojování hadic, savic, ovládání stroje), topografii, střelbu ze vzduchovky, štafety, šplh, vázání uzlů, běh (příprava na branné závody), posilují a vylepšují si fyzickou kondici. Všechny tyto dovednosti pak uplatňují na závodech.

V zimním období probíhají schůzky především v hasičce, kde mladí hasiči procvičují více teorie, vázání uzlů, první pomoc, hry na postřeh, paměť, plní odznaky odbornosti, ve spolupráci se Sokolem Jundrov občas využívají prostory Sokolovny. 

Od jara se pak přesouvá příprava k řece, kde se mladí hasiči učí praktikovoat požární útok, štafety a další přípravu potřebnou na závody.

Kromě odborného výcviku se schází mladí hasiči na zábavných akcích jako je např. pálení čarodějnic, braňák naruby, Mikulášský karneval, výlety po okolí Brna nebo na hasičskou noc ve zbrojnici.