Mladí hasiči Brno-Jundrov

  
 
 

Kolektiv mladých hasičů funguje v Brně-Jundrově od roku 2010. Reorganizací prošel v roce 2015, kdy si skupinu převzala pod patronát zásahová jednotka SDH Brno-Jundrov.

Věkové složení skupiny:

1.  mladších žáci (6-10 let)

2.  starší žáci  (11-15let)

3.  dorostenci (15-19let).